Полезна информация и съвети относно регистрация на Едноличен търговец / ЕТ /

Полезна информация и съвети относно регистрация на Едноличен търговец / ЕТ /

Едноличният търговец е сравнително лесна за упражняване дейност и таксите за регистрация са ниски. Лицето, което се регистрира като ЕТ трябва да е дееспособно – да е навръшило 18 години и да има постоянно местожителство в страната. ЕТ се използва все по-рядко като правноорганизационна форма поради рискове които се крият от обстоятелството, че лицето отговаря с цялото си имущество.Освен това едноличният търговец довнася осигуровки върху размера на печалбата, което при висока печалба излиза доста скъпо. ЕТ се използва главно при дейностти, които не предполагат поемането на големи задължения и големи инвестиции. Удобен е при извършване на патентна дейност, където  патентния данък е нисък и може да се използват облекчения.

Процедурата по регистрация на Едноличен търговец / ЕТ / може да са определи в няколко стъпки :

1. След като сте решили да се регистрирате като ЕТ трябва да се съобразите с изискванията за името на ЕТ.  Фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Преди да започнете попълването на документите за регистрация, трябва да проверите дали иметото, с което искате да се регистрирате като ЕТ, е свободно. Това може да бъде направено в сайта на Търговския Регистър – Справки – Права върху фирма / наименование https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/RightsOverCompany.ra

След като се уверите, че името което желаете е свободно можете да започнете с попълването на документите, които ще са ви нужни за откриването на дружеството.

2.  За регистрация на ЕТ ще са Ви необходими следните документи :

  • Заявление А1

Можете да го намерите в сайта на Търговския регистър http://brra.bg/ – Документи – Бланки – А1 – Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец. След като го попълните трябва да се разпечата и да се подпише на място при подаване на документите в Търговския регистър. Всички останали документи за откриването на дружеството се прилагат към това Заявление.

Този документ трябва да бъде подписан от търговеца.

Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя/търговеца.

Подписва се от търговеца.

Подписва се от търговеца.


Обърнете внимание, че всички документи трябва да са коректно попълнени. В противен случай рискувате да получите отказ и да загубите сумата заплатена за регистрация.


    Таксата за регистрация на ЕТ е 30лв, а ако документите се подават по електронен път е 15лв. Тази такса може да бъде платена и на място при подаване на документи чрез ПОС Терминал.

3. След като се запознахте с процедурата за откриване на ЕТ можете сами да подготвите документите и да извършите регистрацията в Търговски регистър – гр. Русе или в някой друг град.

Желателно е да проверите данните в попълнените документи за грешки.

Регистрацията се извършва в Търговски регистър като за целта носите подготвените документи с Вас. Таксата може да се заплати и на място.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ЛИЧНАТА СИ КАРТА С ВАС !

4. След като документите са подадени и входирани ви съветваме да проверявате в сайта на ТР за информация по партидата.

В меню Справки – Документи без партида – отбелязвате коректните дати на търсене и името на фирмата.

След като фирмата е регистрирана ще можете да си разпечатате и актуално състояние от меню Справки – Актуално състояние.

5. Когато ЕТ е регистриран, Ви съветваме да се обърнете към счетоводител за информация свързана със начало на осигуряване , закупуване на касов апарат / и дали Ви е нужен /, изваждане на печат , Регистрация по ДДС, откриване на разплащателна сметка и т.н.


Екипа на Счетоводна къща Гебона извършва подготовка на документите по регистрация на фирма и Ви придружава до съответните институции , без това да Ви струва нищо допълнително – Както сме и описали в страницата за регистрация на фирма .

Процедурата по подготовка на документите от наша страна отнема до 2 часа, така че в рамките на половин ден може да бъде извършено входирането на документите в ТР.

Решението дали да се възползвате от нашето съдействие и услуги остава ваше, но по този начин намалявате риска да допуснете някоя грешка при регистрацията на фирмата до минимум.

За повече от 25 години нямаме случай за отказана на регистрация на нова фирма !

Ако имате колебания и допълнителни въпроси, може да се свържете с нас – първата консултация относно откриване на фирма е безплатна и от това може само да спечелите !

 

Счетоводна къща "Гебона", град Русе:

гр. Русе, п.к. 7000, ул. Райко Даскалов N36, бл. Простор, ет.1
(082) 24-77-66
Телефон: 0898444678

 

Вашето име

Вашият e-mail

Относно

Съобщение

 


 ВАЖНО !

Горната статия не представлява точна и ясна информация за регистриране на фирма, и не представлява юридически съвет или препоръка. Да не се тълкува като правна консултация или съвет.

Екипът на Счетоводна къща Гебона не носи отговорност при сгрешени документи / отказ от страна на Агенцията по вписванията/търговски регистър, когато документите не са подготвени от нас.