Полезна информация и съвети относно регистрация на фирма – Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Полезна информация и съвети относно регистрация на фирма – Дружество с ограничена отговорност /ООД/

В днешно време най-предпочитаните форми за стартиране на бизнес са дружествата с ограничена отговорност ( ЕООД и ООД ) особено след намаляне изискването за началния капитал по време на регистрацията. Основното предимство на този вид дружества е, че това са капиталови дружества, което значи че отговарят за задълженията си до размера на регистрирания капитал, а не с личното имущество на съдружниците. Разликата между ЕООД и ООД е в броя на собствениците на капитала.  При ЕООД собствеността на капитала е на един човек, а при ООД – учредителите трябва да са поне двама, но без изискване за равни дялови капитали вложения.

Процедурата по регистрация на фирма / ООД / може да са определи в няколко стъпки :

1. След като сте решили да регистрирате фирма трябва да решите какво ще е името, на дружеството което искате да откриете. Задължително трябва да проверите желаното от вас име в сайта на Търговския Регистър – Справки – Права върху фирма / наименование https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/RightsOverCompany.ra

След като се уверите, че името което желаете е свободно можете да започнете с попълването на документите, които ще са ви нужни за откриването на дружеството.

2.  За регистрация на ООД ще са Ви необходими следните документи :

  • Заявление А4

Можете да го намерите в сайта на Търговския регистър http://brra.bg/ – Документи – Бланки – А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. След като го попълните трябва да се разпечата и да се подпише на място при подаване на документите в Търговския регистър. Всички останали документи за откриването на дружеството се прилагат към това Заявление.

  • Бележка за внесен капитал в банката  

Съветваме Ви да проверите внимателно банковите такси преди откриването на набирателната сметка, защото има банки със значително по-високи такси за откриване / закриване на тези сметки.

За регистрация на дружеството задължително трябва да откриете набирателна сметка на името на фирмата. Откриване на тази сметка става след като Управителя / Едноличен собственик  посети клон на банката, в която желае да открие набирателна сметка. Нужно е да предоставите само Учредителния акт и Учредителния протокол при откриване на такъв тип сметка /може да откриете тези документи по-долу /. Бележката за внесения учредителен капитал, която ще получите от банка трябва да се приложи към пакета документи за регистрацията на дружеството.

Този документ трябва да бъде нотариално заверен и подписан от управителя.

Трябва да отбележите размера и дяловете на капитала.

Трябва да подготвите и Учредителен акт със заличени лични данни – Данни като ЕГН, Номер на лична карта и дата на издаване – да бъдат отбелязани с Х вместо с цифра.

За пример ЕГН : 1122335329 – XXXXXXXXXX

Лична карта № – 123456789 – ХХХХХХХХХ, издадена на 05.05.2015 – ХХ.ХХ.ХХХХ

Тук трябва да отбележите размера и дяловете на капитала.

Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се от управителя.


Обърнете внимание, че всички документи трябва да са коректно попълнени. В противен случай рискувате да получите отказ и да загубите сумата заплатена за регистрация на дружеството.

Предмета на дейност посочен в примерните документи е примерен. Ако решите да го променяте тогава това трябва да се случи във всички документи където е описан – Учредителен акт, Учредителен протокол, Заявление А4. Това важи и за капитала и дяловете на дружеството, както и за другите данни.


  • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР.

Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

  • Лиценз или разрешение

Прилага се когато има специфични изисквания към дейността на фирмата


Таксата за регистрация на ООД е 110лв, а ако документите се подават по електронен път е 55лв. Тази такса може да бъде платена и на място при подаване на документи чрез ПОС Терминал.

Нотариалната такса е 6лв – за един управител.

Такса за откриване на набирателна сметка – от 10 до 30лв

Такса изваждане на актуално състояние / когато фирмата е готова / – 7лв.

3. След като се запознахте с процедурата за откриване на ООД можете сами да подготвите документите и да извършите регистрация на дружеството в Търговски регистър – гр. Русе или в някой друг град. 

Желателно е да проверите данните в попълнените документи за грешки.

Самата процедура може да започне с откриване на набирателната сметка в избраната от вас банка. След като сметката е открита и разполагате с вносната бележка за внесения учредителен капитал, можете да посетите нотариус за заверка на декларацията за Съгласие за приемане на управление и образец от подписа ( спесимен ). Следващата стъпка е свързана със заплащане на таксата за регистрация на ООД – най-лесно и удобно е със карта и на място в Търговския регистър при самото подаване на документите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ЛИЧНАТА СИ КАРТА С ВАС !

4. След като документите са подадени и входирани ви съветваме да проверявате в сайта на ТР за информация по партидата.

В меню Справки – Документи без партида – отбелязвате коректните дати на търсене и името на фирмата.

След като фирмата е регистрирана ще можете да си разпечатате и актуално състояние от меню Справки – Актуално състояние.

5. Когато дружеството е регистрирано, Ви съветваме да се обърнете към счетоводител за информация свързана със начало на осигуряване , закупуване на касов апарат / и дали Ви е нужен /, изваждане на печат , Регистрация по ДДС, откриване на разплащателна сметка и т.н.


Екипа на Счетоводна къща Гебона извършва подготовка на документите по регистрация на фирма и Ви придружава до съответните институции , без това да Ви струва нищо допълнително – Както сме и описали в страницата за регистрация на фирма.

Процедурата по подготовка на документите от наша страна отнема до 2 часа, така че в рамките на половин ден може да бъде извършено входирането на документите в ТР.

Решението дали да се възползвате от нашето съдействие и услуги остава ваше, но по този начин намалявате риска да допуснете някоя грешка при регистрацията на фирмата до минимум.

За повече от 25 години нямаме случай за отказана на регистрация на нова фирма !

Ако имате колебания и допълнителни въпроси, може да се свържете с нас – първата консултация относно откриване на фирма е безплатна и от това може само да спечелите !

 

Счетоводна къща "Гебона", град Русе:

гр. Русе, п.к. 7000, ул. Райко Даскалов N36, бл. Простор, ет.1
(082) 24-77-66
Телефон: 0898444678

 

Вашето име

Вашият e-mail

Относно

Съобщение

 


 ВАЖНО !

Горната статия не представлява точна и ясна информация за регистриране на фирма, и не представлява юридически съвет или препоръка. Да не се тълкува като правна консултация или съвет.

Екипът на Счетоводна къща Гебона не носи отговорност при сгрешени документи / отказ от страна на Агенцията по вписванията/търговски регистър, когато документите не са подготвени от нас.